Java dilinde bir dizinin değerlerinin toplamını hesaplamak için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz:

Java İle Dizi Değerlerinin Toplamı Nasıl Hesaplanır?

Dizinin boyutunu alma:

Scanner sc = new Scanner(System.in);

System.out.print(“Dizinin boyutu: “);

int n = sc.nextInt();

Bu kod, Scanner sınıfını kullanarak kullanıcıdan dizinin boyutunu alır.

Diziyi oluşturma ve değerlerini alma:

int[] dizi = new int[n];

for (int i = 0; i < n; i++) {

    System.out.print((i + 1) + “. değer: “);

    dizi[i] = sc.nextInt();

}

Bu kod, diziyi oluşturur ve kullanıcıdan dizinin değerlerini alır.

Dizinin değerlerinin toplamını hesaplama:

int toplam = 0;

for (int i = 0; i < n; i++) {

    toplam += dizi[i];

}

Bu kod, dizinin her bir elemanını toplam değişkenine ekler ve dizinin değerlerinin toplamını hesaplar.

Sonucun yazdırılması:

System.out.println(“Dizinin değerlerinin toplamı: ” + toplam);

Bu kod, dizinin değerlerinin toplamını ekrana yazdırır.

Bu adımlar, bir dizinin değerlerinin toplamını hesaplama uygulamasını gösterir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir