Java dilinde sayı dönüştürme işlemi aşağıdaki gibi yapılabilir:

Java İle Sayı Dönüştürme İşlem Uygulamaları Nasıl Yapılır?

Integer.parseInt metodu: Bu metod, verilen String değerini int değere dönüştürür.

String sayi = “123”;

int sayiInt = Integer.parseInt(sayi);

Double.parseDouble metodu: Bu metod, verilen String değerini double değere dönüştürür.

String sayi = “123.45”;

double sayiDouble = Double.parseDouble(sayi);

Float.parseFloat metodu: Bu metod, verilen String değerini float değere dönüştürür.

String sayi = “123.45f”;

float sayiFloat = Float.parseFloat(sayi);

Long.parseLong metodu: Bu metod, verilen String değerini long değere dönüştürür.

String sayi = “123456789”;

long sayiLong = Long.parseLong(sayi);

Bu örneklerde, String değerler verilen sayıların int, double, float ve long türlerine dönüştürülmesini göstermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir