Java ile zor bir şekilde MySQL veritabanına bağlanmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Java İle Zor MySql Veritabanı Bağlantısı Uygulaması Nasıl Yapılır?

MySQL Connector/J adında bir veritabanı bağlayıcısını indirin ve projenize ekleyin.

Aşağıdaki kod parçacığını kullanarak MySQL veritabanına bağlanın:

import java.sql.*;

public class Main {
  static final String JDBC_DRIVER = "com.mysql.cj.jdbc.Driver";
  static final String DB_URL = "jdbc:mysql://hostname:port/database_name";
  static final String USER = "username";
  static final String PASS = "password";

  public static void main(String[] args) {
    Connection conn = null;
    Statement stmt = null;
    try {
      Class.forName(JDBC_DRIVER);
      System.out.println("Connecting to database...");
      conn = DriverManager.getConnection(DB_URL, USER, PASS);
      System.out.println("Creating statement...");
      stmt = conn.createStatement();
      String sql = "SELECT * FROM table_name";
      ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql);
      while (rs.next()) {
        int id = rs.getInt("id");
        String name = rs.getString("name");
        System.out.println("ID: " + id);
        System.out.println("Name: " + name);
      }
      rs.close();
      stmt.close();
      conn.close();
    } catch (SQLException | ClassNotFoundException e) {
      e.printStackTrace();
    } finally {
      try {
        if (stmt != null) stmt.close();
      } catch (SQLException e) {
        e.printStackTrace();
      }
      try {
        if (conn != null) conn.close();
      } catch (SQLException e) {
        e.printStackTrace();
      }
    }
    System.out.println("Goodbye!");
  }
}
Bu kod parçacığı, daha zor ve daha uzundur. Bağlantı detaylarını (hostname, port, veritabanı adı, kullanıcı adı ve şifre) DB_URL, USER ve PASS değişkenlerinde belirtmeniz gerekir. Veritabanındaki tablo adını table_name değişkeninde belirtmelisiniz.
Dikkat edilmesi gereken bir nokta, try-catch-finally bloğunun kullanılmasıdır. Bu bloğun kullanımı, bağlantı ve statement nesnelerinin manuel olarak kapatılmasını sağlar, böylece otomatik Bağlantı ve statement nesnelerinin manuel olarak kapatılması, bellekte yer kaplamaması ve hata durumunda veritabanı bağlantısının kapatılması gibi avantajlar sağlar. Try-catch bloğu, bağlantı ve statement nesnelerinin oluşturulması sırasında oluşabilecek hataları (örneğin veritabanı sunucusu bulunamadı gibi) yakalar ve e.printStackTrace() ile hata mesajını ekrana yazdırır. Finally bloğu ise, bağlantı ve statement nesnelerinin her durumda kapatılmasını sağlar.
Bu kod parçacığı, daha zor ve daha uzun bir yapıya sahip olsa da, daha güçlü ve daha esnek bir bağlantı sağlar. Veritabanından veri çekme, veri ekleme, veri güncelleme ve veri silme gibi fonksiyonları da bu bağlantı üzerinden yapabilirsiniz.

Bu uygulamada herhangi bir sorun yaşarsanız aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Bunun yanı sıra web sitemizdeki diğer hazır Java programlama örneklerine ulaşmak için bu linke tıklayabilirsiniz. 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir