Javascript

 

JavaScript’te koşullu ifadeler, belirli bir durumda farklı kod bloğunun çalışmasını sağlamak için kullanılan yapılardır. Aşağıdaki farklı yolları ile koşullu ifadeler yazabilirsiniz:

JavaScript'te Koşullu İfadeler Yazmanın Farklı Yolları Nelerdir?

if-else yapısı: Basit koşullu durumları ele almak için kullanılan standart bir yapıdır. Eğer koşul doğru ise ilk bloğu çalıştırır ve değilse ikinci bloğu çalıştırır:

if (condition) { // code to be executed if condition is true } else { // code to be executed if condition is false }
if-else if-else yapısı: Birden fazla koşulu ele almak için kullanılan bir yapıdır. Eğer ilk koşul doğru değilse, diğer koşulları tek tek test eder ve ilk doğru koşulu bulana kadar çalıştırır:
if (condition1) { // code to be executed if condition1 is true } else if (condition2) { // code to be executed if condition1 is false and condition2 is true } else { // code to be executed if condition1 and condition2 are false }
Ternary operator: Basit koşullu durumlar için kısa bir yapıdır. Eğer koşul doğru ise ilk değeri, değilse ikinci değeri döndürür:
condition ? value1 : value2
switch yapısı: Birden fazla koşulu karşılaştırmak için kullanılan bir yapıdır. Belirli bir değere karşı bir dizi koşulu test eder ve eşleşen ilk koşulu bulana kadar çalıştırır:
switch (expression) { case value1: // code to be executed if expression is equal to value1 break; case value2: // code to be executed if expression is equal to value2 break; ... default: // code to be executed if expression is not equal to any of the values }
Bu yollar, JavaScript’te koşullu ifadeler yazmanın farklı yollarıdır. Hangi yapının en uygun olduğu, durumunuz ve ihtiyaçlarınıza göre değişebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir