Multer, Node.js uygulamalarında resim ve dosya yükleme için kullanılan bir modüldür. Aşağıdaki adımlar, Multer kullanarak Node.js uygulamasında resim yüklemeyi anlatır:

Multer Kullanarak Node.js'de Resimler Nasıl Yüklenir?

Multer modülünü kurun: npm install multer

Multer modülünü uygulamanıza dahil edin:

const multer = require(“multer”);

Multer konfigürasyonunu yapın:

const storage = multer.diskStorage({ destination: function (req, file, cb) { cb(null, "uploads/"); }, filename: function (req, file, cb) { cb(null, file.fieldname + "-" + Date.now()); }, }); const upload = multer({ storage: storage });
Yükleme işlemini gerçekleştirmek için upload.single(“image”) middleware’ini tanımlayın:
app.post("/upload", upload.single("image"), (req, res) => { return res.send("Image uploaded successfully"); });
Bu adımlar, Multer kullanarak Node.js uygulamasında resim yükleme işlemini anlatır. Resim yükleme işlemini daha kompleks hale getirmek isterseniz, Multer’ın diğer fonksiyonlarını da kullanabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir