Bir URL’nin doğruluğunu doğrulamak için normal ifadeler (regular expressions) kullanabilirsiniz. Normal ifadeler, verilen bir kalıba uyan verileri tanımlamaya yarayan bir araçtır.

Normal İfadeler Kullanarak Bir URL Nasıl Doğrulanır?

URL’nin doğruluğunu doğrulamak için aşağıdaki gibi bir normal ifade kullanabilirsiniz:

/^(http://www.|https://www.|http://|https://)?[a-z0-9]+([-.]{1}[a-z0-9]+)*.[a-z]{2,5}(:[0-9]{1,5})?(/.*)?$/

Bu normal ifade, HTTP ve HTTPS protokolleriyle başlayan ve “.com”, “.org”, “.net” gibi bir TLD (top-level domain) içeren geçerli bir URL’yi tanımlar.

JavaScript’te, bir URL’nin doğruluğunu doğrulamak için aşağıdaki gibi bir kod kullanabilirsiniz:

function validateURL(url) { const pattern = /^(http://www.|https://www.|http://|https://)?[a-z0-9]+([-.]{1}[a-z0-9]+)*.[a-z]{2,5}(:[0-9]{1,5})?(/.*)?$/; return pattern.test(url); } console.log(validateURL('http://www.example.com')); // true console.log(validateURL('https://www.example.com')); // true console.log(validateURL('ftp://www.example.com')); // false
Bu örnekte, validateURL fonksiyonu, verilen bir URL’nin doğruluğunu doğrular ve true veya false değeri döndürür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir