PostgreSQL veritabanında CSV verilerini içe ve dışa aktarmak için aşağıdaki adımlar takip edilabilir:

PostgreSQL'de CSV Verilerini İçe ve Dışa Aktarma nasıl yapılır?

İçe aktarma: CSV dosyasını veritabanına içe aktarmak için aşağıdaki komut kullanılabilir:

COPY tablo_adi FROM ‘/path/to/file.csv’ DELIMITER ‘,’ CSV HEADER;

Dışa aktarma: Veritabanındaki verileri CSV dosyasına dışa aktarmak için aşağıdaki komut kullanılabilir:

COPY (SELECT * FROM tablo_adi) TO ‘/path/to/file.csv’ DELIMITER ‘,’ CSV HEADER;

Bu komutlar veritabanındaki tablodaki tüm verileri CSV dosyasına aktarmaya yarar. Tablo adı, dosya yolu ve ayracı değiştirilerek kişisel ihtiyaçlara göre uyarlanabilir.

Aşağıdaki örnekte veritabanındaki “musteriler” tablosundaki veriler CSV dosyasına dışa aktarma ve CSV dosyasındaki veriler “musteriler_yeni” adlı bir tablo oluşturularak içe aktarma işlemleri gösterilmiştir:

# -*- coding: utf-8 -*-
# www.programlamahocam.com
— Veritabanındaki “musteriler” tablosundaki verileri “musteriler.csv” dosyasına dışa aktarma
COPY musteriler TO ‘/tmp/musteriler.csv’ DELIMITER ‘,’ CSV HEADER;
 

— “musteriler.csv” dosyasındaki verileri “musteriler_yeni” adlı bir tablo oluşturularak içe aktarma
CREATE TABLE musteriler_yeni (
id serial primary key,
ad varchar(255),
soyad varchar(255),
email varchar(255),
telefon varchar(255)
);

COPY musteriler_yeni FROM ‘/tmp/musteriler.csv’ DELIMITER ‘,’ CSV HEADER;
Bu örnekte, “musteriler” tablosundaki veriler “musteriler.csv” dosyasına dışa aktarma işlemi yapılır ve aynı veriler “musteriler_yeni” adlı bir tablo oluşturularak içe aktarma işlemi yapılır. Yol, tablo adı ve ayracı değiştirilerek kişisel ihtiyaçlara göre uyarlanabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir