Aşağıdaki Python kodu belirli bir aralıkta bulunan asal sayıların adetini ve listesini bulmak için kullanılabilir:

Python ile Asal Sayı Adeti ve Listesini Bulma Nasıl Yapılır?


def is_prime(n):
if n <= 1:
return False
for i in range(2, int(n**0.5) + 1):
if n % i == 0:
return False
return True
def prime_count_and_list(start, end):
prime_count = 0
prime_list = []
for i in range(start, end + 1):
if is_prime(i):
prime_count += 1
prime_list.append(i)
return prime_count, prime_list
start = int(input("Başlangıç değerini girin: "))
end = int(input("Bitiş değerini girin: "))
prime_count, prime_list = prime_count_and_list(start, end)
print("Asal sayı adeti:", prime_count)
print("Asal sayılar:", prime_list)

Bu kod, kullanıcı tarafından belirlenen bir başlangıç ve bitiş değerine göre asal sayıları bulmak için iki fonksiyon kullanır.
is_prime fonksiyonu, bir sayının asal sayı olup olmadığını kontrol etmek için bir for döngüsü kullanır. Eğer sayı 1’e eşit veya küçükse, False döndürür. Döngü içinde, sayının bir böleni bulunamazsa, True döndürür.
prime_count_and_list fonksiyonu, başlangıç ve bitiş değerine göre asal sayıları bulmak için is_prime fonksiyonunu kullanır. Asal sayıların adetini ve listesini tutan iki değişken tanımlanır ve her bir sayı için is_prime fonksiyonu çağırılır. Eğer sayı asal bir sayı ise, adet değişkeni artırılır ve listeye eklenir.
Son olarak, kullanıcı tarafından belirlenen başlangıç ve bitiş değerleri kullanılarak prime_count_and_list fonksiyonu çağırılır ve asal sayı adeti ve listesi ekrana yazdırılır.
Sitemizde python örneklerinin sayısını arttırmamız istiyorsanız web sitemize yorum olarak yazabilirsiniz. Yorum olarak yazacağınız içerikleri en kısa sürede web sitemizde paylaşıyoruz olacağız. Başka bir python programlama örnek uygulamasında görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.

  

Temel Seviye Python Eğitimi videolarımızı izlemek için tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir