Python ile asal sayı bulma işlemini yapmak için aşağıdaki kod bloğu kullanılabilir:

Python ile Asal sayı bulma nasıl yapılır?
def is_prime(num): if num > 1: for i in range(2, num): if (num % i) == 0: return False else: return True else: return False number = int(input("Bir sayı girin: ")) if is_prime(number): print(f"{number} bir asal sayıdır.") else: print(f"{number} bir asal sayı değildir.")

Bu kod, kullanıcının girdiği sayının asal sayı olup olmadığını belirlemek için is_prime fonksiyonunu kullanır. is_prime fonksiyonu, verilen sayının 2 ile sayının 1 eksiğine kadar olan sayılarla mod işlemi yapar. Eğer bir sayı bu aralıkta, verilen sayıya tam bölünürse, o sayı asal sayı değildir ve False döndürür. Eğer hiçbir sayı verilen sayıya tam bölünmezse, verilen sayı asal sayıdır ve True döndürür.

Yukarıdaki Python kodu asal sayı bulma işlemini yapar. İşlem şu şekildedir:

is_prime fonksiyonu tanımlanır. Bu fonksiyon, verilen num değişkeninin asal sayı olup olmadığını belirlemek için kullanılır.
num değişkeni 1’den büyükse, for döngüsü ile num değişkeninin 2 ile num-1 arasındaki sayılarla mod işlemi yapılır.
Eğer mod işleminden sonra 0 sonuçlanırsa, verilen num değişkeni asal sayı değildir ve False döndürür.
Eğer for döngüsü tamamlandıktan sonra hiçbir sayı verilen num değişkenine tam bölünmezse, verilen num değişkeni asal sayıdır ve True döndürür.
Eğer num değişkeni 1’den küçükse, False döndürür.
Kullanıcıdan bir sayı girmesi istenir ve girdi olarak alınan sayı number değişkenine atanır.
number değişkeni is_prime fonksiyonuna gönderilir ve fonksiyonun döndürdüğü sonuç ekrana yazdırılır. Eğer is_prime fonksiyonu True döndürürse, sayı asal sayıdır ve “number bir asal sayıdır” mesajı ekrana yazdırılır. Eğer is_prime fonksiyonu False döndürürse, sayı asal sayı değildir ve “number bir asal sayı değildir” mesajı ekrana yazdırılır.
Sitemizde python örneklerinin sayısını arttırmamız istiyorsanız web sitemize yorum olarak yazabilirsiniz. Yorum olarak yazacağınız içerikleri en kısa sürede web sitemizde paylaşıyoruz olacağız. Başka bir python programlama örnek uygulamasında görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.

  

Temel Seviye Python Eğitimi videolarımızı izlemek için tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir