Aşağıdaki Python kodu girdi olarak verilen sayılardaki tek ve çift sayıların ortalamasını hesaplar:

Python ile Girilen Sayıdaki Tek ve Çift Olanların Ortalaması Nasıl Hesaplanır?
def average(numbers): even_sum = 0 even_count = 0 odd_sum = 0 odd_count = 0 for number in numbers: if number % 2 == 0: even_sum += number even_count += 1 else: odd_sum += number odd_count += 1 return (even_sum/even_count, odd_sum/odd_count) numbers = [int(x) for x in input("Enter numbers separated by spaces: ").split()] even_average, odd_average = average(numbers) print("Average of even numbers:", even_average) print("Average of odd numbers:", odd_average)

Bu kod, girdi olarak verilen sayıları numbers listesine dönüştürür ve daha sonra liste içindeki her sayıyı tek veya çift olarak kontrol eder. Tek veya çift olarak kategorize edilen sayılar, ayrı ayrı toplanır ve ortalamaları hesaplanır. Sonuç olarak, tek ve çift sayıların ortalamaları ekrana yazdırılır.
average fonksiyonu tanımlanır ve içine numbers adında bir parametre alır.
İçinde 4 adet değişken tanımlanır: even_sum, even_count, odd_sum, odd_count. Bu değişkenler, çift sayıların toplamını, çift sayıların sayısını, tek sayıların toplamını ve tek sayıların sayısını tutacaktır.
for döngüsü ile numbers listesi içindeki her bir sayı için aşağıdaki işlemler yapılır:
a. number sayısı 2’ye bölümünden kalanı kontrol edilir. Eğer kalan 0 ise, bu sayı çift sayıdır ve even_sum değişkenine eklenir ve even_count değişkeni bir arttırılır.
b. Eğer kalan 0 değilse, bu sayı tek sayıdır ve odd_sum değişkenine eklenir ve odd_count değişkeni bir arttırılır.
average fonksiyonu, even_sum/even_count ve odd_sum/odd_count değerlerini döndürür.
Dışarıda, kullanıcı tarafından verilen sayılar numbers listesine dönüştürülür.
average fonksiyonu çağrılır ve döndürülen değerler even_average ve odd_average değişkenlerine atanır.
Son olarak, even_average ve odd_average değerleri ekrana yazdırılır.
Sitemizde python örneklerinin sayısını arttırmamız istiyorsanız web sitemize yorum olarak yazabilirsiniz. Yorum olarak yazacağınız içerikleri en kısa sürede web sitemizde paylaşıyoruz olacağız. Başka bir python programlama örnek uygulamasında görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.

  

Temel Seviye Python Eğitimi videolarımızı izlemek için tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir