Aşağıdaki kod örneği, Python dilinde bir kart destesi oluşturma ve bu desteyi rastgele değiştirme uygulamasını gösterir:

Python ile Kart Destesini Değiştirme Uygulaması Nasıl Yapılır?
import random suits = ["♠️", "♥️", "♦️", "♣️"] ranks = ["A", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "10", "J", "Q", "K"] deck = [rank + " " + suit for suit in suits for rank in ranks] random.shuffle(deck) print("Deck after shuffle:") for card in deck: print(card)

Bu kod, suits ve ranks listelerini tanımlar. suits listesi kozları ve ranks listesi de kartların numaralarını içerir. Sonra, deck listesi oluşturulur ve suits ve ranks listelerini kullanarak bir kart destesi oluşturulur.
Sonra, random modülünün shuffle fonksiyonu ile kart destesi rastgele şekilde karıştırılır. Son olarak, karıştırılmış kart destesi ekrana yazdırılır.

Yukarıdaki kod metni, Python dilinde bir kart destesi oluşturma ve rastgele karıştırma uygulamasını gösterir. Şu adımları içerir:

random modülünü import eder.
suits ve ranks listelerini tanımlar. suits listesi kozları, ranks listesi de kartların numaralarını içerir.
deck listesi oluşturulur ve suits ve ranks listelerini kullanarak bir kart destesi oluşturulur.
random.shuffle fonksiyonu ile deck listesi rastgele şekilde karıştırılır.
Karıştırılmış kart destesi for döngüsü ile ekrana yazdırılır.
Bu şekilde, bir kart destesi oluşturulmuş ve rastgele şekilde karıştırılmış olur.
Sitemizde python örneklerinin sayısını arttırmamız istiyorsanız web sitemize yorum olarak yazabilirsiniz. Yorum olarak yazacağınız içerikleri en kısa sürede web sitemizde paylaşıyoruz olacağız. Başka bir python programlama örnek uygulamasında görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.

  

Temel Seviye Python Eğitimi videolarımızı izlemek için tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir