Aşağıdaki gibi bir Python kodu ile maaş zammı hesaplaması yapılabilir:

Python ile Maaş Zammı Hesaplaması Nasıl Yapılır?
def calculate_salary_raise(salary, raise_percentage): raise_amount = salary * raise_percentage / 100 new_salary = salary + raise_amount return new_salary current_salary = float(input("Please enter your current salary: ")) raise_percentage = float(input("Please enter the raise percentage: ")) new_salary = calculate_salary_raise(current_salary, raise_percentage) print("Your new salary is: ", new_salary)

Bu kod, calculate_salary_raise adlı bir fonksiyon tanımlar. Bu fonksiyon, mevcut maaş ve zam oranı girdilerini alır ve yeni maaşı hesaplar. Zam oranı, maaşın yüzde olarak belirlenen bir oranının eklenmesi şeklinde hesaplanır.
Sonra, kullanıcının mevcut maaşını ve zam oranını girmesi istenir ve bu girdiler calculate_salary_raise fonksiyonuna gönderilir. Fonksiyonun döndürdüğü yeni maaş değeri ekrana yazdırılır.
Bu Python kodu, calculate_salary_raise adında bir fonksiyon tanımlar. Bu fonksiyon, mevcut maaş ve zam oranı girdilerini alır ve yeni maaşı hesaplar. Zam oranı, maaşın yüzde olarak belirlenen bir oranının eklenmesi şeklinde hesaplanır.
İşlemler şu şekildedir:
Mevcut maaş ve zam oranı girdileri alınır.
Zam oranı, maaşın yüzde olarak belirlenen bir oranının eklenmesi şeklinde hesaplanır.
Mevcut maaş ve zam oranından hesaplanan zam tutarı, maaşa eklenir ve yeni maaş değeri oluşur.
Hesaplanan yeni maaş değeri fonksiyon tarafından döndürülür.
Sonrasında, kullanıcının mevcut maaşını ve zam oranını girmesi istenir ve bu girdiler calculate_salary_raise fonksiyonuna gönderilir. Fonksiyonun döndürdüğü yeni maaş değeri ekrana yazdırılır.
Sitemizde python örneklerinin sayısını arttırmamız istiyorsanız web sitemize yorum olarak yazabilirsiniz. Yorum olarak yazacağınız içerikleri en kısa sürede web sitemizde paylaşıyoruz olacağız. Başka bir python programlama örnek uygulamasında görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.

  

Temel Seviye Python Eğitimi videolarımızı izlemek için tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir