Python dilini kullanarak hisse senedi fiyat verileri elde etmek için birkaç yol vardır:

Python Kullanarak Hisse Senedi Fiyat Verileri Nasıl Elde Edilir?

API Kullanma: Finansal verileri sunan birçok firma, API’ler sunmaktadır. Örneğin, Alpha Vantage ve Yahoo Finance gibi veri sağlayıcıları API kullanarak hisse senedi fiyat verilerine erişebilirsiniz.

Web Scraping: Eğer API mevcut değilse, hisse senedi fiyat verilerini web sayfasından çıkarmak için “web scraping” tekniğini kullanabilirsiniz. Python için BeautifulSoup ve Scrapy gibi kütüphaneler bu amaç için kullanılabilir.

Her iki yol da Python kodları ile yapılabilir ve veri elde etmenin en iyi yolunu seçmek, veri ihtiyacınıza ve veri sağlayıcısının API kullanılabilirliğine bağlıdır.

 Alpha Vantage API Örneği:


import requests
import pandas as pd

def get_stock_data(symbol):
  API_KEY = "<your-api-key>"
  url = f"https://www.alphavantage.co/query?function=TIME_SERIES_DAILY_ADJUSTED&symbol={symbol}&apikey={API_KEY}"
  response = requests.get(url)
  data = response.json()
  daily_data = data["Time Series (Daily)"]
  df = pd.DataFrame.from_dict(daily_data, orient="index")
  df = df.astype(float)
  return df

df = get_stock_data("AAPL")
print(df.head())

Bu kod, belirtilen hisse senedi simgesi (örneğin “AAPL” için Apple) için günlük olarak ajuste edilmiş zaman serisi verilerini alır ve pandas veri çerçevesine dönüştürür. Son olarak, veri çerçevesinin ilk beş satırını yazdırır. Lütfen API anahtarınızı “<your-api-key>” yerine kendinize ait bir API anahtarı ile değiştirin.

Sitemizde python örneklerinin sayısını arttırmamız istiyorsanız web sitemize yorum olarak yazabilirsiniz. Yorum olarak yazacağınız içerikleri en kısa sürede web sitemizde paylaşıyoruz olacağız. Başka bir python programlama örnek uygulamasında görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.

  

Temel Seviye Python Eğitimi videolarımızı izlemek için tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir