Python kullanarak hisse senedi fiyat verileri elde etmek için birkaç yol bulunmaktadır. Bunların bazıları:

Python Kullanarak Hisse Senedi Fiyat Verileri Nasıl Elde Edilir?

Alpha Vantage: Bu ücretsiz ve ücretli veri kaynakları sunan bir platformdur. RESTful API kullanarak hisse senedi verileri elde edebilirsiniz.

Yahoo Finance: Bu platform, hisse senedi verilerinin birçok çeşidini sunmaktadır. Pandas kütüphanesi kullanarak, hisse senedi verilerini Python ile elde edebilirsiniz.

IEX Cloud: Bu platform, hisse senedi verilerinin birçok çeşidini sunmaktadır. RESTful API kullanarak verileri elde edebilirsiniz.

Quandl: Bu platform, çok çeşitli finansal veriler sunmaktadır, bu veriler arasında hisse senedi verileri de bulunmaktadır. Quandl API kullanarak verileri elde edebilirsiniz.

Bu platformlar arasından, kendi ihtiyacınıza ve gereksinimlerinize en uygun olanı seçerek hisse senedi fiyat verilerini elde edebilirsiniz.

Alpha Vantage API’sini kullanarak hisse senedi verilerini nasıl elde edebileceğinizi gösteren bir örnek sunabilirim:

import requests
import pandas as pd

# Alpha Vantage API key
api_key = “your_api_key_here”

# Hisse senedi simgesi
symbol = “AAPL”

# API isteği URL’si
url = f”https://www.alphavantage.co/query?function=TIME_SERIES_DAILY_ADJUSTED&symbol={symbol}&apikey={api_key}”

# API isteği yapılır
response = requests.get(url)

# Elde edilen veriler JSON formatında çözümlenir
data = response.json()

# Veriler pandas dataframe’ine dönüştürülür
df = pd.DataFrame(data[“Time Series (Daily)”])
df = df.transpose()
df.index = pd.to_datetime(df.index)
df = df.astype(float)

# Sonuç gösterilir
print(df.head())

Bu örnekte, requests kütüphanesi kullanılarak Alpha Vantage API’sine istek yapılır ve elde edilen veriler pandas dataframe’ine dönüştürülür. Sonuç olarak, belirli bir hisse senedi için günlük fiyat verileri görüntülenir.
Sitemizde python örneklerinin sayısını arttırmamız istiyorsanız web sitemize yorum olarak yazabilirsiniz. Yorum olarak yazacağınız içerikleri en kısa sürede web sitemizde paylaşıyoruz olacağız. Başka bir python programlama örnek uygulamasında görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.

 

Temel Seviye Python Eğitimi videolarımızı izlemek için tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir