Python kullanarak Mad Libs oyunu oluşturmak için şu adımlar takip edilebilir:

Python Kullanarak Mad Libs Oyunu Nasıl Oluşturulur?

Metin şablonunun oluşturulması: Oyunun içeriği için bir metin şablonu oluşturun. Boşlukları belirli kelime tipleri (örneğin, isim, fiil, sıfat) ile doldurun.

Kullanıcı girdilerinin alınması: Kullanıcılardan metin şablonundaki boşlukları doldurmalarını isteyin. Bu girdileri değişkenler olarak saklayın.

Metin şablonunun değiştirilmesi: Kullanıcı girdilerini kullanarak metin şablonunu değiştirin.

Sonuçların yazdırılması: Değiştirilmiş metin şablonunu ekrana yazdırın.

Aşağıdaki örnek bir Mad Libs oyunu nasıl yapılabileceğini gösterir:

# Metin şablonunun oluşturulması

template = “Ben {isim} geçen gün {fiil} gitti ve {fiil} güzel bir {noun} aldı.”

# Kullanıcı girdilerinin alınması

isim = input(“Bir isim girin: “)

fiil1 = input(“Bir fiil girin: “)

fiil2 = input(“Bir başka fiil girin: “)

noun = input(“Bir isim girin: “)

# Metin şablonunun değiştirilmesi

story = template.format(isim=isim, fiil=fiil1, noun=noun)

# Sonuçların yazdırılması

print(story)

Bu kod, kullanıcıların girdi vermesini ve bu girdileri kullanarak metin şablonunu değiştirmeyi ve sonuçları ekrana yazdırmayı içerecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir