Python’da basit bir çalar saat oluşturmak için time ve tkinter modüllerini kullanabilirsiniz. Aşağıdaki kod örneği, Python’da bir çalar saat oluşturmanın nasıl yapılabileceğini gösterir:

Python'da Basit Bir Çalar Saat Nasıl Oluşturulur?
import time import tkinter as tk def update_time(): current_time = time.strftime("%H:%M:%S") clock.config(text=current_time) clock.after(100, update_time) root = tk.Tk() root.title("Çalar Saat") clock = tk.Label(root, font=("times", 50, "bold"), bg="white") clock.pack(fill="both", expand=1) update_time() root.mainloop()
Bu kod, bir Tkinter GUI uygulaması olarak çalışır ve saatin güncel zamanını gösterir. time.strftime() fonksiyonu, belirtilen tarih ve zaman biçiminde zamanı döndürür. clock.config() fonksiyonu, etiketin metnini günceller. clock.after() fonksiyonu, belirtilen süre (100 milisaniye) sonra fonksiyonu tekrar çağırır ve zamanı günceller.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir