React ile arama sonuçlarını filtreleme, state kullanarak ve verileri filtreleme işlemini uygulayan bir bileşen oluşturarak yapılabilir. Aşağıdaki adımlar bu süreci açıklamaktadır:

React ile Yazarken Arama Sonuçlarını Filtreleme Nasıl Yapılır?

State tanımlama: Arama sonuçlarını tutan bir state tanımlayın. Ayrıca, arama metin kutusundaki değeri tutan bir state tanımlayın.

const [searchResults, setSearchResults] = useState([]);

const [searchTerm, setSearchTerm] = useState(”);

Arama metin kutusu oluşturma: Arama metin kutusu oluşturun ve değerini state’e bağlayın.

<input

  type=”text”

  value={searchTerm}

  onChange={(event) => setSearchTerm(event.target.value)}

/>

Verileri filtreleme: Arama metin kutusundaki değer değiştiğinde, verileri filtreleyin ve sonuçları setSearchResults fonksiyonu ile state’e atayın.

useEffect(() => {

  const filteredResults = data.filter((item) =>

    item.name.toLowerCase().includes(searchTerm.toLowerCase())

  );

  setSearchResults(filteredResults);

}, [searchTerm, data]);

Sonuçları görüntüleme: Arama sonuçlarını görüntülemek için, searchResults state’ini map fonksiyonu ile döngün ve her bir sonucu bir bileşen olarak render edin.

{searchResults.map((result) => (

  <div key={result.id}>{result.name}</div>

))}

Bu şekilde, React ile arama sonuçlarını filtreleme işlemi gerçekleştirilmiş olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir