React’te JSON verilerinden tablo oluşturmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

React'te JSON Verilerinden Tablo Oluşturma Nasıl Yapılır?

Verileri Alın: İlk adım, JSON verilerini uygulamanıza getirmektir. Bu veriler, sunucudan veya bir API’dan gelen veriler olabileceği gibi, dosyadan da okunabilir.

Verileri Map İşlemine Tabi Tutun: Verileri, map() fonksiyonunu kullanarak döngüye alın. Her bir veri nesnesini tek tek ele alın ve tablo satırı oluşturmak için gerekli HTML etiketlerini oluşturun.

Tablo Etiketlerini Kullanın: Verileri içeren tablo satırlarını, <table>, <thead>, <tbody> ve <tr> gibi HTML tablo etiketlerini kullanarak oluşturun. Her bir veri nesnesini, bir <tr> etiketi içinde gösterin ve her veri öğesini de bir <td> etiketi içinde gösterin.

Verileri Render Edin: Son olarak, oluşturduğunuz tablo etiketlerini React componenti içinde render() fonksiyonu içinde gösterin.

Aşağıdaki örnek, verileri içeren bir JSON dizisinden bir tablo oluşturmanın nasıl yapılabileceğini gösterir:

import React from 'react'; const data = [ {id: 1, name: "John Doe", age: 32}, {id: 2, name: "Jane Doe", age: 28}, {id: 3, name: "Jim Smith", age: 40} ]; class Table extends React.Component { render() { return ( <table> <thead> <tr> <th>ID</th> <th>Name</th> <th>Age</th> </tr> </thead> <tbody> {data.map(item => ( <tr key={item.id}> <td>{item.id}</td> <td>{item.name}</td> <td>{item.age}</td> </tr> ))} </tbody> </table> ); } } export default Table;
Bu örnekte, verileri içeren data dizisi map() fonksiyonu ile döngüye alınır ve her bir veri nesnesi için bir tablo satırı oluşturulur. Sonuç

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir