React’te bir video oynatıcı oluşturmak için HTML5 <video> etiketini kullanabilirsiniz. Aşağıdaki örnekte görüldüğü gibi, video URL’sini bir src prop’u olarak belirleyebilir ve kontrol düğmeleri (örneğin, play/pause, ses aç/kapat, vb.) için JavaScript fonksiyonları oluşturabilirsiniz:

React'te Video Oynatıcı Nasıl Oluşturulur?
import React, { useState } from "react"; function VideoPlayer() { const [playing, setPlaying] = useState(false); const [muted, setMuted] = useState(false); const handlePlay = () => setPlaying(true); const handlePause = () => setPlaying(false); const handleMute = () => setMuted(!muted); return ( <div> <video src="https://www.example.com/video.mp4" controls onPlay={handlePlay} onPause={handlePause} muted={muted} /> <div> {playing ? ( <button onClick={handlePause}>Pause</button> ) : ( <button onClick={handlePlay}>Play</button> )} <button onClick={handleMute}> {muted ? "Unmute" : "Mute"} </button> </div> </div> ); } export default VideoPlayer;

Bu örnekte, video oynatıcısının oynatma/duraklatma ve sessiz/sesli durumunu kontrol etmek için iki adet state değişkeni oluşturuldu: playing ve muted. Video öğesinde onPlay ve onPause özellikleri ile video oynatma ve duraklatma fonksiyonlarına erişebilir, ve muted özelliği video sesini açma veya kapatma durumunu kontrol edebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir