NestJS, TypeScript ve Node.js tabanlı bir web framework’dür. Gidonlar (templates) ise dinamik HTML sayfaları oluşturmak için kullanılan dosyalardır. NestJS, gidonları kullanarak şablonlar oluşturmayı destekler ve bu sayede web uygulamalarının ön yüzünü kolayca oluşturabilirsiniz. Şablon oluşturma adımları şu şekilde olabilir:

Gidonları Kullanarak NestJS'de Şablon Oluşturma Basit Anlatım

Gerekli paketleri yükleyin:

npm install ejs express-ejs-layouts

Uygulamanızı oluşturun:

javascript

nest new myapp

Şablonları saklamak için bir klasör oluşturun:

bash

mkdir views

Şablon dosyasını oluşturun:

bash

touch views/index.ejs

Şablon dosyasında HTML içeriğini yazın. Örneğin, “views/index.ejs” dosyasına şu kodları ekleyebilirsiniz:

<!DOCTYPE html>

<html>
<head>
<title><%= title %></title>
</head>
<body>
<h1><%= message %></h1>
</body>
</html>
Uygulamanızın “main.ts” dosyasına gidin ve Express kullanarak “views” klasörünü ayarlayın ve şablon motorunu seçin. Bunun için şu kodları kullanabilirsiniz:
import { NestFactory } from ‘@nestjs/core’;
import { NestExpressApplication } from ‘@nestjs/platform-express’;
import { join } from ‘path’;
import * as exphbs from ‘express-handlebars’;
import * as expressLayouts from ‘express-ejs-layouts’;
async function bootstrap() {
  const app = await NestFactory.create<NestExpressApplication>(AppModule);

  app.setBaseViewsDir(join(__dirname, '..', 'views'));
  app.setViewEngine('ejs');
  app.use(expressLayouts);

  await app.listen(3000);
}
bootstrap();
İşlem tamamlandıktan sonra, uygulamanızı çalıştırmak için şu komutu kullanabilirsiniz:
sql
npm run start
Bu adımların sonucunda, gidonları kullanarak NestJS’te şablon oluşturmayı öğrenmiş olursunuz. Örneğin, yönlendirmeler ve istekleri kullanarak gidonları kullanabilirsiniz ve dinamik web sayfaları oluşturabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir