c# uygulama örnekleri

C# Console uygulamalarında matematiksel işlemler yapmak için birçok matematik fonksiyonu bulunmaktadır. Bazı örnekler şunlardır:

Math.Abs(x): x’in mutlak değerini hesaplar ve döndürür.

Math.Sqrt(x): x’in karekökünü hesaplar ve döndürür.

Math.Pow(x, y): x’in y. kuvvetini hesaplar ve döndürür.

Math.Round(x): x’i en yakın tam sayıya yuvarlar ve döndürür.

Math.Floor(x): x’in alt tam sayısını döndürür.

Math.Ceiling(x): x’in üst tam sayısını döndürür.

Math.Max(x, y): x ve y arasındaki en büyük değeri döndürür.

Math.Min(x, y): x ve y arasındaki en küçük değeri döndürür.

Math.Sin(x): x’in sinüsünü hesaplar ve döndürür.

Math.Cos(x): x’in kosinüsünü hesaplar ve döndürür.

Math.Tan(x): x’in tanjantını hesaplar ve döndürür.

Math.PI: Pi sayısı (π) sabit değerini döndürür.

Aşağıdaki örnekte, Math sınıfının bazı fonksiyonları kullanarak matematik işlemleri yapabilirsiniz:

csharp

using System;

class Program
{
static void Main(string[] args)
{
double x = 10.5;
double y = 2.7;

  Console.WriteLine("x = {0}, y = {1}", x, y);
  Console.WriteLine("|x| = {0}", Math.Abs(x));
  Console.WriteLine("sqrt(x) = {0}", Math.Sqrt(x));
  Console.WriteLine("x^y = {0}", Math.Pow(x, y));
  Console.WriteLine("round(x) = {0}", Math.Round(x));
  Console.WriteLine("floor(x) = {0}", Math.Floor(x));
  Console.WriteLine("ceiling(x) = {0}", Math.Ceiling(x));
  Console.WriteLine("max(x, y) = {0}", Math.Max(x, y));
  Console.WriteLine("min(x, y) = {0}", Math.Min(x, y));
  Console.WriteLine("sin(x) = {0}", Math.Sin(x));
  Console.WriteLine("cos(x) = {0}", Math.Cos(x));
  Console.WriteLine("tan(x) = {0}", Math.Tan(x));
  Console.WriteLine("Pi = {0}", Math.PI);
}

}

Bu örnekte, Math sınıfının birkaç fonksiyonu kullanılarak x ve y değişkenlerine matematiksel işlemler uygulanır ve sonuçlar ekrana yazdırılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir