c# uygulama örnekleri

C# dilinde, belirli bir işlevi yerine getiren ve ana programdan bağımsız çalışabilen bir alt program, bir metot veya fonksiyon olarak adlandırılır. Alt programlar, bir programın yapısını daha modüler hale getirerek, kodun daha kolay anlaşılmasını, yönetilmesini ve bakımını sağlar.

Bir alt program, ana programdan bağımsız olarak, kendi değişkenleri, parametreleri ve dönüş değerleriyle çalışır. Alt programın içindeki kod, yalnızca alt program çağrıldığında çalışır ve ardından alt programın çağrıldığı yere geri dönülür. Böylece, alt programlar, aynı kodu tekrar tekrar yazmak yerine, farklı yerlerden çağrılabilen, tekrar kullanılabilir kod blokları oluşturmak için kullanılabilir.

Alt programlar, C# dilinde aşağıdaki şekilde tanımlanabilir:

csharp

erişim_belirleyici geri_dönüş_tipi alt_program_adı(parametre_listesi)
{
// alt programın kodları
// gerekirse dönüş değeri de belirtilir
}

Burada:

erişim_belirleyici: Alt programın erişim düzeyini belirler. Örneğin, public anahtar kelimesi alt programın herhangi bir yerden erişilebilir olmasını sağlar.

geri_dönüş_tipi: Alt programın çalıştıktan sonra döndüreceği değerin türünü belirler. Eğer alt program bir değer döndürmeyecekse void kullanılır.

alt_program_adı: Alt programın ismi belirtilir.

parametre_listesi: Alt programın girdilerini belirtir.

Örnek olarak, aşağıdaki kod bloğunda Topla adlı bir alt program tanımlanmıştır:

csharp

public int Topla(int sayi1, int sayi2)
{
int toplam = sayi1 + sayi2;
return toplam;
}

Bu kodda Topla adında bir alt program tanımlanmıştır. Bu alt program int tipinde iki tane parametre alır ve bu parametrelerin toplamını hesaplayarak sonucu return anahtar kelimesiyle geri döndürür.

Bu alt program ana programda şu şekilde çağrılabilir:

csharp

int a = 5;
int b = 10;
int sonuc = Topla(a, b);
Console.WriteLine(“Toplam: {0}”, sonuc);

Burada, Topla alt programı a ve b değişkenleriyle çağrılır ve sonucu sonuc değişkenine atanır. Daha sonra Console.WriteLine ile sonuç ekrana yazdırılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir