c# uygulama örnekleri

C# programlama dilinde bir fonksiyon kullanarak faktöriyel hesaplamak için aşağıdaki kod örneğini kullanabilirsiniz:

csharp

using System;

class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int sayi = 5;
int faktoriyel = Faktoriyel(sayi);
Console.WriteLine(“{0}! = {1}”, sayi, faktoriyel);

  Console.ReadKey();
}

static int Faktoriyel(int sayi)
{
  if (sayi == 0)
  {
    return 1;
  }
  else
  {
    return sayi * Faktoriyel(sayi - 1);
  }
}

}

Bu kod örneği, Faktoriyel adlı bir fonksiyon oluşturur. Fonksiyon, bir int türünde parametre alır (sayi) ve sayi’nin faktöriyelini hesaplar. İlk olarak, sayi’nin sıfıra eşit olup olmadığını kontrol eder. Eğer öyleyse, fonksiyon 1 değerini döndürür (sıfırın faktöriyeli her zaman 1 dir). Aksi takdirde, fonksiyon sayi ile (sayi – 1)’in faktöriyellerini çarparak hesaplanan sonucu döndürür. Bu işlem, sayi’nin 1 olduğu ana kadar tekrarlanır.

Daha sonra, Main fonksiyonu, sayi değişkenine 5 değerini atar ve Faktoriyel fonksiyonunu sayi ile çağırarak faktöriyel hesaplar. Sonuç, faktoriyel değişkenine atanır ve ekrana yazdırılır. Son olarak, Console.ReadKey() yöntemi kullanılarak programın çalışmasını bekleyen bir giriş komutu eklenir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir