c# uygulama örnekleri

C# programlama dilinde, girilen 2 sayının bir fonksiyon kullanarak hesaplanması için şu adımları takip edebilirsiniz:

İki int türünde parametreye sahip bir fonksiyon tanımlayın. Örneğin:

csharp

int Topla(int sayi1, int sayi2)
{
return sayi1 + sayi2;
}

Bu fonksiyon, iki int türünde parametre alır (sayi1 ve sayi2) ve bu iki sayıyı toplayarak toplamın sonucunu int türünde geri döndürür.

İki sayıyı kullanıcının girmesi için bir program yazın. Örneğin:

csharp

Console.Write(“Birinci sayıyı girin: “);
int sayi1 = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.Write(“İkinci sayıyı girin: “);
int sayi2 = int.Parse(Console.ReadLine());

Bu örnek, kullanıcının iki sayı girmesini sağlar ve bu sayıları sayi1 ve sayi2 değişkenlerine atar.

Fonksiyonu çağırın ve sonucu ekrana yazdırın. Örneğin:

csharp

int sonuc = Topla(sayi1, sayi2);
Console.WriteLine(“{0} + {1} = {2}”, sayi1, sayi2, sonuc);

Bu örnek, Topla fonksiyonunu sayi1 ve sayi2 ile çağırır, sonucu int türünde bir değişkene (sonuc) atar ve Console.WriteLine() yöntemi kullanarak toplamanın sonucunu ekrana yazdırır.

Birleştirilmiş tam program şu şekilde olabilir:

csharp

using System;

class Program
{
static void Main(string[] args)
{
Console.Write(“Birinci sayıyı girin: “);
int sayi1 = int.Parse(Console.ReadLine());

  Console.Write("İkinci sayıyı girin: ");
  int sayi2 = int.Parse(Console.ReadLine());

  int sonuc = Topla(sayi1, sayi2);

  Console.WriteLine("{0} + {1} = {2}", sayi1, sayi2, sonuc);

  Console.ReadKey();
}

static int Topla(int sayi1, int sayi2)
{
  return sayi1 + sayi2;
}

}

Bu program, kullanıcının iki sayı girmesini isteyecek, sayıları toplayacak ve toplamanın sonucunu ekrana yazdıracaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir