c# uygulama örnekleri

C# dilinde, string fonksiyonları oldukça kullanışlıdır ve pek çok farklı senaryoda kullanılabilir. İşte bazı kolay string fonksiyonları örnekleri:

Length: Bir string değişkenin uzunluğunu (karakter sayısını) alır. Örneğin:

csharp

string kelime = “Merhaba”;
int uzunluk = kelime.Length; // uzunluk = 7

ToUpper: Bir string değişkenini büyük harflere dönüştürür. Örneğin:

csharp

string kelime = “merhaba”;
string buyukHarfKelime = kelime.ToUpper(); // buyukHarfKelime = “MERHABA”

ToLower: Bir string değişkenini küçük harflere dönüştürür. Örneğin:

csharp

string kelime = “MERHABA”;
string kucukHarfKelime = kelime.ToLower(); // kucukHarfKelime = “merhaba”

IndexOf: Bir string değişkeni içinde belirli bir karakter dizisinin ilk bulunduğu konumun indisini döndürür. Örneğin:

csharp

string cumle = “Bu bir örnek cümledir.”;
int bulunanIndis = cumle.IndexOf(“örnek”); // bulunanIndis = 8

Replace: Bir string değişkeninde belirli bir karakter dizisini başka bir karakter dizisi ile değiştirir. Örneğin:

csharp

string cumle = “Bu bir örnek cümledir.”;
string yeniCumle = cumle.Replace(“örnek”, “deneme”); // yeniCumle = “Bu bir deneme cümledir.”

Substring (1 parametreli versiyonu): Bir string değişkeninin belirli bir bölümünü, başlangıç indisinden itibaren seçerek alt-string olarak döndürür. Örneğin:

csharp

string kelime = “Merhaba dünya”;
string altKelime = kelime.Substring(3); // altKelime = “haba dünya”

Yukarıdaki örneklerde, string fonksiyonları farklı amaçlar için kullanılmıştır. Bu fonksiyonlar, birbirleriyle kombinasyon halinde kullanılarak daha karmaşık string işlemleri gerçekleştirilebilir. Ancak, sık sık kullanılan ve basit işlemler için de oldukça yararlıdırlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir