c# uygulama örnekleri

C# dilinde, kullanıcının girdiği metin içerisindeki sesli harfleri bulmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Kullanıcıdan bir metin girmesini isteyin ve bu metni bir string değişkeninde saklayın:

csharp

Console.Write(“Lütfen bir metin girin: “);
string metin = Console.ReadLine();

Bir dizi oluşturun ve bu diziye tüm sesli harfleri ekleyin:

csharp

char[] sesliHarfler = { ‘a’, ‘e’, ‘ı’, ‘i’, ‘o’, ‘ö’, ‘u’, ‘ü’ };

Metin içindeki her bir karakter için, bu karakterin bir sesli harf olup olmadığını kontrol edin:

csharp

int sesliHarfSayisi = 0;

foreach (char karakter in metin)
{
if (Array.IndexOf(sesliHarfler, char.ToLower(karakter)) != -1)
{
sesliHarfSayisi++;
}
}

Console.WriteLine(“Girilen metinde toplam {0} adet sesli harf bulunmaktadır.”, sesliHarfSayisi);

Yukarıdaki kodda, Array.IndexOf fonksiyonu kullanılarak, karakterin bir sesli harf olup olmadığı kontrol edilir. Bu fonksiyon, bir dizi içinde belirli bir öğenin var olup olmadığını kontrol eder. char.ToLower fonksiyonu, karakterin küçük harfe dönüştürülmesini sağlar, böylece büyük harfli veya küçük harfli sesli harfler de doğru şekilde sayılır.

Sonuç olarak, yukarıdaki kod, kullanıcının girdiği metindeki sesli harfleri sayar ve sonucu ekrana yazdırır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir