c# uygulama örnekleri

C# dilinde, string türünde değişkenler üzerinde birçok farklı fonksiyon kullanabilirsiniz. Bu fonksiyonlar, string türünde bir değişkenin içeriğini düzenlemek, değiştirmek, aramak veya analiz etmek için kullanılabilir.

Aşağıda, C# dilinde sık kullanılan bazı string fonksiyonlarına örnek verilmiştir:

Length: Bir string değişkenin uzunluğunu verir. Örneğin:

csharp

string kelime = “Merhaba”;
int uzunluk = kelime.Length; // uzunluk = 7

IndexOf: Bir string değişkeninde, belirtilen bir karakterin veya alt-string’in ilk bulunduğu konumun indis numarasını verir. Örneğin:

csharp

string kelime = “Merhaba dünya”;
int konum = kelime.IndexOf(“dünya”); // konum = 8

Substring: Bir string değişkenin belirli bir bölümünü alt-string olarak döndürür. Örneğin:

csharp

string kelime = “Merhaba dünya”;
string altKelime = kelime.Substring(8); // altKelime = “dünya”

Replace: Bir string değişkeninde belirli bir karakteri veya alt-string’i başka bir karakter veya alt-string ile değiştirir. Örneğin:

csharp

string kelime = “Merhaba dünya”;
string yeniKelime = kelime.Replace(“dünya”, “evren”); // yeniKelime = “Merhaba evren”

ToLower ve ToUpper: Bir string değişkeninin tüm karakterlerini küçük veya büyük harfe dönüştürür. Örneğin:

csharp

string kelime = “Merhaba dünya”;
string kucukHarf = kelime.ToLower(); // kucukHarf = “merhaba dünya”
string buyukHarf = kelime.ToUpper(); // buyukHarf = “MERHABA DÜNYA”

Yukarıdaki örneklerde, string fonksiyonları bir string değişkeni üzerinde doğrudan çağrılmaktadır. Bu fonksiyonlar, değişkenin üzerinde doğrudan çalıştığı için . operatörü ile kullanılabilirler. Örneğin, kelime.Length veya kelime.IndexOf(“dünya”) şeklinde kullanılır.

Bir string fonksiyonunu kullanırken, fonksiyonun parametrelerini doğru bir şekilde ayarlamak önemlidir. Örneğin, Replace fonksiyonunun ilk parametresi değiştirilecek karakter veya alt-string’i, ikinci parametresi ise değiştirme yapılacak karakter veya alt-string’i belirtir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir