c# uygulama örnekleri

C# dilinde bir diziye döngü yardımıyla değer atamak için, öncelikle bir dizi oluşturmanız gerekmektedir. Daha sonra, bir for döngüsü kullanarak, her bir dizi öğesine tek tek değer atayabilirsiniz.

C# Döngü ile Diziye Değer Atama Nasıl Yapılır?

Aşağıdaki örnek kodda, bir dizi oluşturulur ve daha sonra for döngüsü kullanarak her dizi öğesine bir değer atanır:

csharp

int[] dizi = new int[5]; // 5 elemanlı bir dizi oluştur

for (int i = 0; i < dizi.Length; i++)
{
dizi[i] = i + 1; // dizi elemanlarına değer ata
}

Bu kod, “dizi” adlı bir 5 elemanlı bir dizi oluşturur. Daha sonra for döngüsü kullanarak, her bir dizi elemanına sırayla bir değer atar. Burada, döngü değişkeni olan “i” her döngü adımında bir artırılır ve bu değer, dizi elemanlarına atanır. Döngü, dizi uzunluğu kadar çalışır, yani burada 5 kez döngüye girilir.

Dizideki elemanları ekrana yazdırmak için, aşağıdaki kod kullanılabilir:

csharp

for (int i = 0; i < dizi.Length; i++)
{
Console.WriteLine(“dizi[{0}] = {1}”, i, dizi[i]); // elemanları ekrana yazdır
}

Bu kod, “dizi” adlı dizinin her bir elemanını sırayla ekrana yazdırır. Ekrana yazdırılan her elemanın dizinin hangi sırasında olduğu da belirtilir.

Örnek çıktı şu şekildedir:

css

dizi[0] = 1
dizi[1] = 2
dizi[2] = 3
dizi[3] = 4
dizi[4] = 5

Bu çıktıda, döngü yardımıyla oluşturulan “dizi” adlı dizinin elemanlarına sırayla 1’den 5’e kadar değerler atanmıştır ve daha sonra bu değerler ekrana yazdırılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir