c# uygulama örnekleri

C# dilinde fonksiyonlar, belirli bir işlemi gerçekleştiren, belirli bir girdi alabilen ve belirli bir çıktı üretebilen bloklardır. Fonksiyonlar, kodunuzun tekrarlanan işlemlerini kolaylaştırarak ve kodunuzu daha modüler hale getirerek programlama sürecini daha da etkili hale getirir.

C# dilinde fonksiyon tanımlamak için “function” anahtar kelimesi yerine “method” anahtar kelimesi kullanılır. Bir fonksiyon tanımlamak için aşağıdaki yapısı kullanılır:

csharp

erişim_belirteci dönüş_tipi fonksiyon_adı(parametre_listesi) {
// fonksiyon kodları
return dönüş_değeri;
}

Burada;

erişim_belirteci: Fonksiyonun erişilebilirliğini belirler. Public, private veya protected olabilir.

dönüş_tipi: Fonksiyonun çıktı veri tipini belirler. Bu, fonksiyonun geri döndüreceği veri tipini ifade eder.

fonksiyon_adı: Fonksiyonun adını belirler.

parametre_listesi: Fonksiyonun girdi parametrelerini belirler.

dönüş_değeri: Fonksiyonun geri döndürdüğü değeri belirler.

Örnek olarak, bir fonksiyon tanımlayalım ve bu fonksiyonun iki tamsayıyı toplamasını sağlayalım:

csharp

public int Toplama(int sayi1, int sayi2) {
int toplam = sayi1 + sayi2;
return toplam;
}

Bu fonksiyon, “Toplama” adı verilen bir fonksiyondur ve iki tamsayı parametresi alır. Bu fonksiyon, “int” dönüş tipine sahip olduğundan, toplamı hesaplar ve sonucu “return” ifadesi ile geri döndürür.

Fonksiyonu çağırmak için, aşağıdaki gibi bir kod yazabilirsiniz:

csharp

int sonuc = Toplama(5, 7);
Console.WriteLine(sonuc); // 12 çıktısı alınır

Bu kod, Toplama fonksiyonunu çağırır ve sonucu “sonuc” değişkenine atar. Sonra, sonucu ekrana yazdırmak için “Console.WriteLine” yöntemini kullanır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir