c# uygulama örnekleri

C# programlama dilinde, fonksiyonlar birden fazla kez kullanılabilen ve belirli bir işlevi yerine getiren kod bloklarıdır. Fonksiyonlar, bir ana programda kullanılabileceği gibi, başka fonksiyonlar içinde de kullanılabilir.

Fonksiyon tanımlama C# dilinde şu şekildedir:

csharp

erişim_belirleyici geri_dönüş_tipi fonksiyon_adı(parametre_listesi)
{
// Fonksiyon kodları
return geri_dönüş_değeri;
}

erişim_belirleyici: Fonksiyona erişimin ne kadar kısıtlanacağı belirtilir. Public, private, protected veya internal kullanılabilir.

geri_dönüş_tipi: Fonksiyonun ne tür bir değer döndüreceği belirtilir. Eğer fonksiyon bir değer döndürmeyecekse, void kullanılır.

fonksiyon_adı: Fonksiyonun adı belirtilir.

parametre_listesi: Fonksiyona gönderilecek parametreler belirtilir. Parametre belirtilmeyebilir.

geri_dönüş_değeri: Fonksiyonun döndüreceği değer belirtilir. Fonksiyonun bir değer döndürmeyeceği durumlarda, geri_dönüş_değeri belirtilmez.

Örnek olarak, iki sayıyı toplayan bir fonksiyon tanımlayalım:

csharp

public int Topla(int sayi1, int sayi2)
{
int toplam = sayi1 + sayi2;
return toplam;
}

Bu örnekte, Topla adlı fonksiyon, iki tamsayı parametresi alır ve bu iki sayıyı toplar. Toplam değişkeni geri dönüş değeri olarak kullanılır.

Fonksiyonlar başka fonksiyonlar içinde de kullanılabilirler. Örneğin, yukarıdaki Topla fonksiyonunu kullanarak üç sayının toplamını hesaplayan bir başka fonksiyon tanımlayabiliriz:

csharp

public int ToplaUcSayi(int sayi1, int sayi2, int sayi3)
{
int toplam1 = Topla(sayi1, sayi2);
int toplam2 = Topla(toplam1, sayi3);
return toplam2;
}

Bu örnekte, ToplaUcSayi adlı fonksiyon, üç tamsayı parametresi alır ve Topla fonksiyonunu kullanarak bu sayıların toplamını hesaplar. İlk olarak Topla fonksiyonu, ilk iki sayının toplamını hesaplar ve toplam1 değişkeninde saklar. Ardından, Topla fonksiyonu tekrar kullanılarak toplam1 değişkeni ve üçüncü sayı toplanır ve toplam2 değişkeninde saklanır.

Son olarak, toplam2 değişkeni, ToplaUcSayi fonksiyonunun geri dönüş değeri olarak kullanılır ve üç sayının toplamı ana programa iletilir. Bu sayede, ToplaUcSayi fonksiyonu, Topla fonksiyonunu kullanarak, tekrar tekrar kod yazmaya gerek kalmadan, daha önce yazılan bir fonksiyonu kullanarak üç sayının toplamını hesaplayabilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir