c# uygulama örnekleri

C# ile anlaşılır matematiksel fonksiyonlar oluşturmanın birkaç yolu vardır. Bunlardan en önemlisi, kodun okunabilirliğini artırmak ve başkalarının anlayabilmesini kolaylaştırmak için iyi bir kodlama stilini benimsemektir. Ayrıca, kodun açıklamalarını eklemek, değişken ve fonksiyon isimlerini açıklayıcı hale getirmek ve kodu mantıksal bloklara ayırmak da önemlidir.

c# uygulama örnekleri
c# uygulama örnekleri

Aşağıdaki örnek, C# ile anlaşılır bir matematiksel fonksiyon oluşturmanın bir örneğidir. Bu fonksiyon, kullanıcının girdiği iki sayı arasındaki asal sayıları bulmak için kullanılır:

csharp

static void AsalSayilariBul(int baslangic, int bitis)
{
Console.WriteLine(“Asal Sayilar: “);
for (int i = baslangic; i <= bitis; i++)
{
bool asalMi = true;
for (int j = 2; j < i; j++)
{
if (i % j == 0)
{
asalMi = false;
break;
}
}
if (asalMi && i != 1)
{
Console.Write(i + ” “);
}
}
}

Bu fonksiyon, baslangic ve bitis değişkenleri ile belirtilen aralıktaki asal sayıları bulur. İlk olarak, Console.WriteLine() metodu kullanılarak “Asal Sayilar: ” çıktısı yazdırılır. Daha sonra, i değişkeni baslangic ile başlatılır ve bitis’e kadar artırılır. Daha sonra, her i değeri için asal sayı olup olmadığını kontrol etmek için bir iç for döngüsü kullanılır. Eğer i, j’ye bölündüğünde kalanı sıfır ise, asal değildir ve asalMi değişkeni false olarak ayarlanır. İç for döngüsü tamamlandıktan sonra, asalMi’nin true olması ve i’nin 1’e eşit olmaması durumunda, i asal sayıdır ve Console.Write() metodu kullanılarak yazdırılır.

Bu fonksiyonun anlaşılır olmasının sebepleri şunlardır:

İsimlendirme: Fonksiyon adı açıklayıcıdır ve fonksiyonun ne yaptığı hakkında bir fikir verir.

Açıklama: Fonksiyonun amacı ve parametreleri açıklanmıştır.

Mantıksal bloklar: Kod blokları, işlevleri açıklamak için boşluklarla ayrılmıştır.

Değişken isimleri: Değişken isimleri anlamlıdır ve neyi temsil ettiklerini açıkça belirtir.

Kod tekrarı: Kod tekrarı önlendiği için daha okunak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir