c# uygulama örnekleri

C# ile ayları hesaplamak için DateTime sınıfının Month özelliğini kullanabilirsiniz. Month özelliği, bir DateTime nesnesinin ayını (1-12 arasında bir tamsayı) döndürür.

Örneğin, aşağıdaki kod, bugünün tarihini kullanarak ayı hesaplar ve sonucu ekrana yazdırır:

csharp

DateTime bugun = DateTime.Today;
int ay = bugun.Month;

Console.WriteLine(“Bugün ” + ay + “. ay.”);

Bu kod, DateTime.Today özelliğini kullanarak bugünün tarihini alır ve ay adlı bir değişkene ayını kaydeder. Ardından, Console.WriteLine() metodu, bugünün hangi ayda olduğunu ekrana yazdırır.

Ayrıca, bir DateTime nesnesi de oluşturabilir ve bu nesnenin Month özelliğini kullanarak istediğiniz ayı hesaplayabilirsiniz. Örneğin, aşağıdaki kod, 2022 yılının Mart ayını hesaplar:

csharp

DateTime tarih = new DateTime(2022, 3, 1);
int ay = tarih.Month;

Console.WriteLine(“Mart ayı ” + ay + “. ay.”);

Bu kod, new DateTime(2022, 3, 1) ifadesiyle 2022 yılının Mart ayına denk gelen bir DateTime nesnesi oluşturur. ay adlı bir değişkene bu nesnenin ayını kaydeder ve ardından Console.WriteLine() metodu, Mart ayının hangi ayda olduğunu ekrana yazdırır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir