c# uygulama örnekleri

C# ile basit formatlı yazımlarda, parametre olarak kullanılabilecek temel harfler şunlardır:

{0}: İlk parametre

{1}: İkinci parametre

{2}: Üçüncü parametre

{3}: Dördüncü parametre

{4}: Beşinci parametre

ve böyle devam eder. Bu harfler, herhangi bir değer yerine geçirildiğinde, belirtilen parametrenin değerini yazdırmak için kullanılır. Örneğin:

c

string firstName = “John”;
string lastName = “Doe”;
int age = 35;

Console.WriteLine(“My name is {0} {1} and I am {2} years old.”, firstName, lastName, age);

Bu örnekte, {0} ifadesi firstName değişkeninin değeriyle, {1} ifadesi lastName değişkeninin değeriyle ve {2} ifadesi age değişkeninin değeriyle değiştirilir. Sonuç olarak, “My name is John Doe and I am 35 years old.” yazdırılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir