c# uygulama örnekleri

C# dilinde, belirli iki sayı arasındaki asal sayıları bulmak için aşağıdaki adımlar takip edilebilir:

Kullanıcıdan iki sayı istenir ve bu sayılar baslangic ve bitis değişkenlerinde saklanır.

baslangic ve bitis arasındaki tüm sayılar bir döngü içinde taranır.

Her bir sayı için, sayının asal olup olmadığı kontrol edilir.

Bir sayı, sadece kendisine ve 1’e tam olarak bölünebiliyorsa, o sayı asal sayıdır.

Asal sayılar ekrana yazdırılır.

Aşağıdaki C# kodu, belirli iki sayı arasındaki asal sayıları bulmak için yukarıdaki adımları uygular:

csharp

int baslangic, bitis, i, j;
bool asal;

Console.Write(“Başlangıç sayısını girin: “);
baslangic = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

Console.Write(“Bitiş sayısını girin: “);
bitis = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

Console.WriteLine(baslangic + ” ve ” + bitis + ” arasındaki asal sayılar:”);

for (i = baslangic; i <= bitis; i++)
{
asal = true;

for (j = 2; j < i; j++)
{
  if (i % j == 0)
  {
    asal = false;
    break;
  }
}

if (asal && i != 1)
{
  Console.Write(i + " ");
}

}

Yukarıdaki kodda, öncelikle kullanıcıdan baslangic ve bitis sayıları istenir. Daha sonra baslangic ve bitis arasındaki sayılar bir döngü içinde taranır.

Her bir sayı için, bir iç döngü oluşturulur ve bu döngüde sayının asal olup olmadığı kontrol edilir. Bir sayı, 2’den kendisinden bir küçük sayıya kadar hiçbir sayıya tam olarak bölünemiyorsa, o sayı asal sayıdır.

Son olarak, asal sayılar ekrana yazdırılır. Dikkat edilmesi gereken nokta, 1 sayısının asal sayı olmadığıdır, bu yüzden ekrana yazdırılmamalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir