c# uygulama örnekleri

C# programlama dilinde, “break” anahtar sözcüğü, döngüler ve switch ifadeleri içinde kullanılır. Aşağıda bu kullanımlar açıklanmaktadır:

c# uygulama örnekleri
c# uygulama örnekleri

Döngülerde break Anahtar Sözcüğü Kullanımı:

“break” anahtar sözcüğü, bir döngü içindeki işlemlerin belirli bir şartın sağlandığı anda durdurulmasını sağlar. Örneğin, aşağıdaki kod bloğunda, döngü içindeki işlemler i=3 olduğunda duracaktır:

csharp

for (int i = 0; i < 10; i++)
{
Console.WriteLine(i);
if (i == 3)
{
break;
}
}

Yukarıdaki örnekte, “for” döngüsü, “i” değişkeni 0’dan 9’a kadar artarak dönecektir. Ancak, “i” değişkeni 3 olduğunda “break” ifadesi çalışacak ve döngü sona erecektir.

Switch ifadesinde break Anahtar Sözcüğü Kullanımı:

“break” anahtar sözcüğü, “switch” ifadesi içindeki her “case” ifadesi sonunda kullanılmalıdır. Aksi takdirde, program sonraki “case” ifadelerinin işlemesine devam edebilir. Aşağıdaki kod bloğunda, “switch” ifadesinde “break” anahtar sözcüğü kullanımı gösterilmiştir:

csharp

int day = 3;
switch (day)
{
case 1:
Console.WriteLine(“Pazartesi”);
break;
case 2:
Console.WriteLine(“Salı”);
break;
case 3:
Console.WriteLine(“Çarşamba”);
break;
default:
Console.WriteLine(“Haftanın diğer günleri”);
break;
}

Yukarıdaki örnekte, “day” değişkeninin değeri “3” olduğunda, sadece “case 3” ifadesi işlem görecektir. “break” anahtar sözcüğü, “case 3” ifadesi sonunda kullanıldığı için, program diğer “case” ifadelerinin işlemesine devam etmeyecektir.

“break” anahtar sözcüğü, C# dilinde kullanışlı bir araçtır. Döngüler ve switch ifadeleri içinde, belirli şartlar sağlandığında işlemleri durdurmak için kullanılabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir