c# uygulama örnekleri

C# ile çemberin alanı ve çevresini hesaplamak için aşağıdaki örnek kodları kullanabilirsiniz:

csharp

using System;

class Program {
static void Main(string[] args) {
double r, alan, cevre;

  Console.Write("Çemberin yarıçapını giriniz: ");
  r = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

  alan = Math.PI * r * r;
  cevre = 2 * Math.PI * r;

  Console.WriteLine("Çemberin alanı: {0}", alan);
  Console.WriteLine("Çemberin çevresi: {0}", cevre);
}

}

Bu örnekte, kullanıcıdan çemberin yarıçapını alıyoruz. Daha sonra Math.PI sabiti ile çemberin alanını hesaplıyoruz ve 2 * Math.PI * r formülünü kullanarak çemberin çevresini hesaplıyoruz. Son olarak, Console.WriteLine() yöntemi ile alan ve çevreyi ekrana yazdırıyoruz.

By Artsın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir