c# uygulama örnekleri

C# dilinde, bir dairenin alanını hesaplamak için aşağıdaki formül kullanılabilir:

csharp

alan = pi * r * r

Burada, alan daire alanını, pi pi sayısını (yaklaşık olarak 3.14159), r dairenin yarıçapını temsil eder.

C# kodunda da bu formülü kullanarak daire alanını hesaplayabiliriz. Örneğin, kullanıcıdan yarıçap bilgisini alarak daire alanını hesaplamak için şu kodu kullanabiliriz:

csharp

double pi = 3.14159;
double yaricap, alan;

Console.Write(“Dairenin yarıçapını girin: “);
yaricap = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

alan = pi * yaricap * yaricap;

Console.WriteLine(“Dairenin alanı: ” + alan);

Yukarıdaki kodda, öncelikle pi sayısı ve değişkenleri tanımlanır. Daha sonra kullanıcıdan yarıçap bilgisi istenir ve bu bilgi yaricap değişkeninde saklanır. Son olarak, alan değişkeni hesaplanır ve sonuç ekrana yazdırılır.

Not: Kullanıcının girdiği yarıçap değerinin doğru formatta (örneğin, ondalık sayı olarak) girilmesi için gerekli hata kontrolü kodlara eklenmelidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir