c# uygulama örnekleri

C# ile bir dairenin çevresini hesaplamak için, kullanıcının girdiği yarıçapı kullanarak çevre formülünü kullanmamız gerekiyor. Dairenin çevresi 2πr formülü ile hesaplanır. Bu formülde, “r” dairenin yarıçapını, “π” (pi sayısı) ise sabit bir değerdir ve yaklaşık olarak 3.14159 değerine sahiptir. Aşağıda, kullanıcının girdiği yarıçapı kullanarak dairenin çevresini hesaplayan basit bir C# programı örneği verilmiştir:

csharp

using System;

class Program
{
static void Main(string[] args)
{
Console.WriteLine(“Dairenin yarıçapını girin: “);
double yaricap = double.Parse(Console.ReadLine());

    double cevre = 2 * Math.PI * yaricap;

    Console.WriteLine("Dairenin çevresi: " + cevre);
}

}

Kullanıcının girdiği yarıçap, double.Parse() yöntemi kullanılarak double veri tipine dönüştürülür. Daha sonra, çevre formülü 2πr kullanılarak hesaplanır ve sonuç Console.WriteLine() yöntemi kullanılarak ekrana yazdırılır.

Not: “Math.PI” kullanarak π sabitine erişebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir