c# uygulama örnekleri

C# programlama dilinde, değişkenlere değer atamak için atama operatörü = kullanılır. Atama operatörü, değişkenin sol tarafında yer alırken, atanan değer de sağ tarafında yer alır. Örneğin:

c# uygulama örnekleri
c# uygulama örnekleri

csharp

int sayi = 5; // “sayi” adında bir integer değişkeni tanımlanıp, 5 değeri atanmış
double ondalikSayi = 3.14; // “ondalikSayi” adında bir double değişkeni tanımlanıp, 3.14 değeri atanmış
string metin = “Merhaba Dünya!”; // “metin” adında bir string değişkeni tanımlanıp, “Merhaba Dünya!” değeri atanmış

Değişkenlere atama yaparken, atanan değer değişkenin tipine uygun olmalıdır. Örneğin, sayi değişkeni int tipinde olduğu için, ona tam sayı bir değer atanabilirken, ondalikSayi değişkeni double tipinde olduğu için, ona ondalık bir sayı atanabilir. Ayrıca, atama işlemi sırasında, değişkenlerin daha önceden tanımlanmış olması gerekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir