c# uygulama örnekleri

C# programlama dilinde değişkenler oluşturmak ve atama yapmak oldukça basittir. Değişken tanımlama işlemi için değişken_tipi degisken_adi; şeklinde bir yapı kullanılır. Örneğin, bir tam sayı değişkeni oluşturmak için aşağıdaki gibi bir kod kullanabiliriz:

csharp

int sayi;

Bu kodda int değişken tipi ile sayi isimli bir değişken oluşturduk. Değişken oluşturma işlemi genellikle Main fonksiyonunun içinde yapılır.

Değişkene bir değer atamak için ise = operatörünü kullanırız. Örneğin, sayi değişkenine 5 değerini atamak için aşağıdaki gibi bir kod kullanabiliriz:

csharp

sayi = 5;

Değişken oluşturma ve değer atama işlemini aynı satırda yapmak da mümkündür. Örneğin, yukarıdaki örneği tek satırda yazmak için aşağıdaki kod kullanılabilir:

csharp

int sayi = 5;

Bu şekilde, sayi değişkeni oluşturulup, hemen 5 değeri ile atama yapılmış olur. Değişkenlerin değerleri sonradan değiştirilebilir. Örneğin, sayi değişkeninin değerini sonradan 10 yapmak için şu kod kullanılabilir:

csharp

sayi = 10;

Bu şekilde, sayi değişkeninin değeri 5’ten 10’a değişir.

Ayrıca, aynı tipte birden fazla değişken de tanımlanabilir ve atama yapılabilir. Örneğin, iki tamsayı değişkeni oluşturmak ve atama yapmak için aşağıdaki gibi bir kod kullanabiliriz:

csharp

int sayi1 = 5, sayi2 = 10;

Bu şekilde, sayi1 değişkenine 5 ve sayi2 değişkenine 10 değeri atanmış olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir