c# uygulama örnekleri

C# programlama dilinde denklem çözümü için birkaç farklı yöntem kullanabilirsiniz. Bunlardan biri, basit bir lineer denklemi çözmek için “ax + b = 0” formülünü kullanmaktır. Aşağıdaki örnek kodda, bu formülü kullanarak kullanıcının girdiği değerlere göre bir denklem çözümü gerçekleştiriyoruz:

c# uygulama örnekleri
c# uygulama örnekleri

c#

using System;

class Program
{
static void Main(string[] args)
{
Console.WriteLine(“ax + b = 0 formülü ile denklem çözümü”);

  Console.Write("a değerini girin: ");
  double a = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

  Console.Write("b değerini girin: ");
  double b = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

  if (a == 0 && b == 0)
  {
    Console.WriteLine("Denklem sonsuz sayıda çözüme sahiptir.");
  }
  else if (a == 0 && b != 0)
  {
    Console.WriteLine("Denklemin çözümü yoktur.");
  }
  else
  {
    double x = -b / a;
    Console.WriteLine("Denklemin çözümü: x = {0}", x);
  }

  Console.ReadLine();
}

}

Yukarıdaki örnek kodda, kullanıcıdan “a” ve “b” değerlerini alarak denklemin çözümünü hesaplıyoruz. “if” ve “else if” blokları, “a” ve “b” değerlerine göre denklemin çözümü olup olmadığını kontrol eder ve sonuca göre ekrana bir mesaj yazdırır. Eğer denklem çözülebiliyorsa, sonuç “x = {0}” formatında yazdırılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir