c# uygulama örnekleri

C# programlama dili kullanarak derece dönüşümleri yapmak oldukça kolaydır. Aşağıdaki örnekte, kullanıcıdan derece cinsinden bir açı alırız ve bu açıyı radyan cinsine dönüştürmek için Math sınıfındaki DegreeToRadians() yöntemini kullanırız:

c# uygulama örnekleri
c# uygulama örnekleri

arduino

Console.Write(“Derece cinsinden açıyı girin: “);
double derece = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

double radyan = Math.PI * derece / 180;
Console.WriteLine(derece + ” derece, ” + radyan + ” radyana eşittir.”);

Bu kod parçası, kullanıcıdan derece cinsinden bir açı alır ve daha sonra, Math sınıfındaki DegreeToRadians() yöntemini kullanarak bu açıyı radyan cinsine dönüştürür. Son olarak, Console.WriteLine() yöntemi kullanılarak derece ve radyan cinsinden açı yazdırılır.

Benzer şekilde, radyan cinsinden bir açıyı derece cinsine dönüştürmek için aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz:

arduino

Console.Write(“Radyan cinsinden açıyı girin: “);
double radyan = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

double derece = radyan * 180 / Math.PI;
Console.WriteLine(radyan + ” radyan, ” + derece + ” dereceye eşittir.”);

Bu kod parçası, kullanıcıdan radyan cinsinden bir açı alır ve daha sonra, Math sınıfındaki RadiansToDegrees() yöntemini kullanarak bu açıyı derece cinsine dönüştürür. Son olarak, Console.WriteLine() yöntemi kullanılarak radyan ve derece cinsinden açı yazdırılır.

Bu şekilde, C# programlama dili ile derece dönüşümleri yapılabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir