C# programlama dilinde bir dizi içindeki elemanların sıralanması için Array.Sort yöntemi kullanılır. Bu yöntem, belirtilen bir dizi içindeki elemanları küçükten büyüğe veya büyükten küçüğe doğru sıralar.

Örneğin, aşağıdaki kod bloğu bir dizi içindeki elemanları küçükten büyüğe doğru sıralamaktadır:

csharp

int[] sayilar = { 3, 1, 4, 2, 5 };
Array.Sort(sayilar);
foreach (int sayi in sayilar) {
Console.Write(sayi + ” “);
}

Bu kod bloğu çıktı olarak aşağıdakini verecektir:

1 2 3 4 5

Ayrıca, Array.Sort yöntemi ile dizi içindeki elemanları büyükten küçüğe doğru sıralamak için aşağıdaki gibi bir kullanım yapılabilir:

csharp

int[] sayilar = { 3, 1, 4, 2, 5 };
Array.Sort(sayilar);
Array.Reverse(sayilar);
foreach (int sayi in sayilar) {
Console.Write(sayi + ” “);
}

Bu kod bloğu çıktı olarak aşağıdakini verecektir:

5 4 3 2 1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir