c# uygulama örnekleri

C# dilinde dizi kullanarak grafik çizmek için System.Windows.Forms.DataVisualization adlı kütüphaneyi kullanabilirsiniz. Bu kütüphane, çeşitli grafik türlerini destekler ve kolayca kullanılabilir.

c# uygulama örnekleri
c# uygulama örnekleri

Aşağıdaki örnek, rastgele oluşturulan bir dizi üzerinden bir sütun grafik çizmektedir:

csharp

using System;
using System.Drawing;
using System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting;

public partial class Form1 : Form
{
public Form1()
{
InitializeComponent();

  // Rastgele veri oluşturma
  Random rand = new Random();
  int[] data = new int[10];
  for (int i = 0; i < data.Length; i++)
  {
    data[i] = rand.Next(1, 100);
  }

  // Grafik oluşturma
  Chart chart1 = new Chart();
  chart1.Dock = DockStyle.Fill;
  chart1.ChartAreas.Add(new ChartArea());
  chart1.Series.Add(new Series("Data"));
  chart1.Series["Data"].ChartType = SeriesChartType.Column;

  // Verileri grafik nesnesine ekleme
  for (int i = 0; i < data.Length; i++)
  {
    chart1.Series["Data"].Points.AddXY(i + 1, data[i]);
  }

  // Form'a grafik nesnesini ekleme
  this.Controls.Add(chart1);
}

}

Bu kod, Chart sınıfından bir nesne oluşturur ve bir ChartArea ve bir Series ekler. Daha sonra, Points.AddXY yöntemi kullanılarak, sütun grafiği için veriler grafiğe eklenir. Son olarak, Controls.Add yöntemi kullanılarak grafik nesnesi form nesnesine eklenir.

Bu örnekte, rastgele veriler kullanılmıştır ancak gerçek uygulamalarda veriler başka bir kaynaktan alınabilir veya kullanıcının girdiği değerlerle oluşturulabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir