c# uygulama örnekleri

C# dilinde dizi kullanarak ortalama hesaplama işlemi şu şekilde yapılabilir:

csharp

using System;

class Program {
static void Main(string[] args) {
// Dizi oluşturuluyor
int[] dizi = { 5, 10, 15, 20, 25 };

  // Dizinin eleman sayısı hesaplanıyor
  int elemanSayisi = dizi.Length;

  // Dizinin elemanları toplanıyor
  int toplam = 0;
  foreach (int eleman in dizi) {
    toplam += eleman;
  }

  // Ortalama hesaplanıyor
  double ortalama = (double)toplam / elemanSayisi;

  // Sonuç yazdırılıyor
  Console.WriteLine("Dizinin ortalaması: " + ortalama);

  // Konsolun kapatılması için bekleniyor
  Console.ReadKey();
}

}

Bu örnekte, int tipinde bir dizi oluşturulmuştur ve Length özelliği kullanılarak dizinin eleman sayısı hesaplanmıştır. Daha sonra dizi elemanları toplanmış ve toplam sayı eleman sayısına bölünerek ortalama hesaplanmıştır. Son olarak, ortalama değer konsola yazdırılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir