c# uygulama örnekleri

C# programlama dilinde diziler, aynı türdeki verileri bir arada tutmak için kullanılan bir veri yapısıdır. Diziler, önceden belirlenmiş bir boyut ve tip ile oluşturulur. Diziler sayesinde, benzer türdeki verileri tek bir değişken adı altında tutarak daha kolay ve verimli bir şekilde işlem yapabiliriz.

c# uygulama örnekleri
c# uygulama örnekleri

Örneğin, bir dizi oluşturup bu dizi içerisinde yer alan sayıların toplamını hesaplayabiliriz:

csharp

int[] sayilar = new int[5]; // 5 elemanlı bir dizi oluşturuldu

Console.WriteLine(“5 adet sayı girin:”);

for (int i = 0; i < 5; i++)
{
sayilar[i] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
}

int toplam = 0;

for (int i = 0; i < 5; i++)
{
toplam += sayilar[i];
}

Console.WriteLine(“Sayıların toplamı: ” + toplam);

Bu kod parçasında, 5 elemanlı bir dizi oluşturuldu ve kullanıcıdan alınan 5 adet sayı bu dizi içerisine aktarıldı. Daha sonra, dizideki elemanlar toplam değişkenine eklenerek sayıların toplamı hesaplandı ve sonuç ekrana yazdırıldı.

Dizilerin kullanımı, farklı problem çözme senaryolarında da oldukça yararlıdır. Örneğin, aşağıdaki kod parçasında bir dizideki en büyük sayıyı bulabiliriz:

csharp

int[] sayilar = { 23, 45, 12, 67, 89, 34, 56 };
int enBuyukSayi = sayilar[0];

for (int i = 1; i < sayilar.Length; i++) { if (sayilar[i] > enBuyukSayi)
{
enBuyukSayi = sayilar[i];
}
}

Console.WriteLine(“En büyük sayı: ” + enBuyukSayi);

Bu kod parçasında, bir dizi oluşturuldu ve bu dizi içerisinde yer alan en büyük sayı bulundu. İlk olarak, en büyük sayıyı dizinin ilk elemanı olarak atadık. Daha sonra, dizinin geri kalan elemanları tek tek kontrol edilerek en büyük sayı belirlendi ve sonuç ekrana yazdırıldı.

Dizilerin kullanımı, problem çözme sürecinde oldukça önemlidir ve C# dilinde çok sık kullanılan bir veri yapısıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir