C# ile dönüştürücü programı yapmak için öncelikle dönüştürmek istediğimiz ölçü birimlerini bir sözlük yapısında tanımlamamız gerekiyor. Bu sözlük yapısında ölçü birimleri anahtar (key) olarak, birimleri ifade eden string değerleri ise değer (value) olarak tutuyoruz.

Ardından, kullanıcıdan hangi ölçü birimlerini dönüştürmek istediğini alıyoruz. Bu ölçü birimlerinin sözlük yapımızdaki karşılıklarına erişerek, dönüşüm işlemini gerçekleştiriyoruz. Kullanıcıdan alınan girdiler sayısal formatta olduğu için, dönüşüm işlemleri için gerekli matematiksel işlemleri de yapabiliyoruz.

Aşağıda, C# ile basit bir dönüştürücü programı örneği verilmiştir. Bu örnekte, kullanıcının mil ölçü biriminden kilometre, feet ölçü biriminden metre ve kilogram ölçü biriminden pound’a dönüştürme işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

csharp

using System;

class Program {
static void Main(string[] args) {
// ölçü birimleri sözlüğünü tanımla
Dictionary olcuBirimleri = new Dictionary()
{
{ “mil”, 1.60934 },
{ “feet”, 0.3048 },
{ “kilogram”, 0.453592 }
};

  Console.Write("Dönüştürmek istediğiniz ölçü birimini girin (mil, feet, kilogram): ");
  string birim1 = Console.ReadLine().ToLower();

  Console.Write("Dönüştürmek istediğiniz değeri girin: ");
  double deger1 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

  Console.Write("Hangi ölçü birimine dönüştürmek istediğinizi girin (kilometre, metre, pound): ");
  string birim2 = Console.ReadLine().ToLower();

  double deger2 = deger1 * olcuBirimleri[birim1] / olcuBirimleri[birim2];

  Console.WriteLine("{0} {1} = {2} {3}", deger1, birim1, deger2, birim2);
}

}

Yukarıdaki örnekte, kullanıcının girdiği ölçü birimleri sözlük yapımızdaki karşılıklarına erişerek, dönüşüm işlemini gerçekleştiriyoruz. Dönüştürülen değeri kullanıcıya göstermek için Console.WriteLine metodunu kullanıyoruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir