c# uygulama örnekleri

C# dilinde ekrana sayı yazdırmak oldukça kolaydır. Console.WriteLine() metodu kullanılarak ekrana sayı yazdırılabilir. Örneğin:

c# uygulama örnekleri
c# uygulama örnekleri

csharp

int num = 1234;
Console.WriteLine(num);

Yukarıdaki kod, num adlı bir tam sayı değişkeni tanımlar ve değerini 1234 olarak atar. Ardından, Console.WriteLine() metodu kullanılarak num değişkeninin değeri ekrana yazdırılır.

Eğer sayıyı belirli bir formatta ekrana yazdırmak isterseniz, Console.WriteLine() metoduna bir format belirteci ekleyebilirsiniz. Örneğin:

csharp

int num = 1234;
Console.WriteLine(“Sayı: {0:d4}”, num);

Yukarıdaki kodda, Console.WriteLine() metodu kullanılarak num değişkeni d4 format belirteciyle ekrana yazdırılır. Bu format belirteci, sayıyı dört basamaklı bir ondalık sayı olarak yazdırır. Eğer sayı dört basamaktan küçük olsaydı, başına sıfır eklenir.

Başka bir örnek olarak, f format belirteci kullanılarak sayı virgülden sonra belirli bir sayıda basamakla yazdırılabilir:

csharp

double pi = Math.PI;
Console.WriteLine(“Pi sayısı: {0:f2}”, pi);

Yukarıdaki kodda, Math.PI sabiti kullanılarak pi sayısı f2 format belirteciyle ekrana yazdırılır. Bu format belirteci, sayıyı virgülden sonra iki basamakla yazdırır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir