c# uygulama örnekleri

C# ile en karışık sayısal işlemi yapmak için öncelikle kullanılacak işlemler ve sayılar belirlenmelidir. Aşağıdaki örnek, birbirinden farklı işlemler kullanarak iki sayının karşılığını hesaplamak için gösterilebilir:

c# uygulama örnekleri
c# uygulama örnekleri

csharp

int x = 5;
int y = 7;
int z = 3;

double result = ((x * y) – (z * y)) / (Math.Pow(x, 2) + Math.Sqrt(y + z));

Console.WriteLine(result);

Yukarıdaki örnekte, x, y ve z değişkenleri kullanılarak farklı işlemler yapılmıştır. İlk önce x ve y çarpılarak 35 elde edilmiştir. Ardından, z ile y çarpılarak 21 elde edilmiştir. Bu iki değer birbirinden çıkartılarak 14 elde edilmiştir.

Son olarak, (x ^ 2) ve (y + z)’nin karekökü 4.58257569495584 elde edilmiştir. Bu iki değer toplanarak 9.58257569495584 elde edilmiştir.

14’ün 9.58257569495584’e bölünmesi sonucunda 1.4601391056210027 değeri elde edilmiştir. Sonuç, double veri türüne atanmış ve ekrana yazdırılmıştır.

Bu örnek, farklı sayısal işlemler kullanarak bir hesaplama yapmanın nasıl yapılabileceğini göstermektedir. İşlemler karmaşık olsa bile, C# dilinde matematiksel operatörler ve işlevler kullanarak kolayca çözülebilirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir