c# uygulama örnekleri

C# programlama dilinde while döngüsü, belirli bir koşul sağlandığı sürece tekrarlanan bir kod bloğudur. En zor while döngüsü uygulaması örneklerinden biri, bir sayının faktöriyelini hesaplamaktır.

c# uygulama örnekleri
c# uygulama örnekleri

Faktöriyel, bir sayının kendisinden başlayarak 1’e kadar olan tüm pozitif tam sayıların çarpımıdır. Örneğin, 5! (5 faktöriyel) = 5 x 4 x 3 x 2 x 1 = 120.

Aşağıdaki örnekte, kullanıcının girdiği bir sayının faktöriyelini hesaplamak için while döngüsü kullanılmıştır:

csharp

Console.Write(“Bir sayı girin: “);
int sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

int faktoriyel = 1;
int i = 1;

while (i <= sayi)
{
faktoriyel *= i;
i++;
}

Console.WriteLine(“{0}! = {1}”, sayi, faktoriyel);

Bu örnekte, kullanıcıdan bir sayı alınır ve sayi değişkenine atanır. faktoriyel değişkeni başlangıçta 1’e eşitlenir ve i değişkeni 1’e eşitlenir.

Döngü, i değişkeni sayi değişkenine eşit veya daha küçük olduğu sürece devam eder. Her döngü adımında, faktoriyel değişkeni, i ile çarpılır ve i değişkeni 1 arttırılır.

Döngü tamamlandığında, faktoriyel değişkeni, kullanıcının girdiği sayının faktöriyelini içerir ve ekrana yazdırılır.

Bu örnek, while döngüsünün basit bir kullanımını göstermektedir, ancak faktöriyel hesaplama işlemi matematiksel olarak oldukça zorlu olduğu için bu örnek, bir döngü içinde yapılabilecek en zorlu işlemlerden biri olarak kabul edilebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir